Jak probíhá proces montáže plastových oken nebo dveří s námi?


Vytvoření cenové nabídky – poptávka

Zákazník zašle poptávku prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailem, v podobě projektové dokumentace, či výpisu okenních prvků či rozměrů otvorů nebo telefonicky našemu obchodnímu zástupci, který všechny příchozí informace zpracuje. Následně zpracujeme cenovou nabídku na míru přesně podle zaslaných podkladů a požadavků.

Zaměření

Po vzájemném odsouhlasení cenové nabídky proběhne zaměření přímo na stavbě. Všechny potřebné detaily jsou konzultovány s naším technikem přesně podle specifikace stavby. Naměřené hodnoty zapracujeme do cenové nabídky tak, aby okna již byly připraveny do výroby a zašleme zákazníkovi k poslednímu odsouhlasení. Po konečném odsouhlasení následuje podpis smlouvy o dílo a okna jsou okamžitě zadána do výroby.

Demontáž stávajících oken

Demontáž oken je vždy prováděna šetrně, aby nevznikaly škody jak na interiéru, tak na venkovním ostění, pokud již není poškozeno a není ve zvětralém stavu. Proces demontáže obsahuje vysazení okenních (dveřních) křídel a následuje rozřezání okenního rámu, jeho vyjmutí z otvoru včetně stávajících kotevních úchytů či šroubů. Následuje dočištění stavebního otvoru a vše máme připraveno pro instalaci oken nových.

Montáž nových oken

Před samotnou montáží je nutno u nových oken provést vyjmutí křídel tak, aby zůstal pouze rám. Ten olepíme parotěsnou fólií z interiéru a popřípadě paropropustnou fólií z exteriéru dle požadavků ČSN 746077 a osadíme kotevní plechy (pokud neprobíhá montáž skrze rám turbošrouby). Takto připravený rám usadíme do připraveného otvoru na podložky a vyrovnáme jak do vodorovné a svislé roviny, tak i tzv. na koso pomocí montážních klínů. Pokud je rám pečlivě usazen lze přistoupit k ukotvení rámu k ostění pomocí buďto turbošroubů nebo natloukacích hmoždin. Při kotvení probíhá neustále kontrola udržení všech rovin. Následně proběhne vyplnění připojovací spáry PUR pěnou. Po jejím zatuhnutí je dokončeno uzavření připojovací spáry nalepením parotěsné fólie. Posledním krokem montáže je opětovné nasazení okenních křídel. Nyní máme již vše připraveno k zednickému zapravení.

Zednické zapravení

Zednické začištění ostění provádíme pomocí sádrové omítky, kterou máme léty praxe prověřenou. Před nanešením omítky jsou na okenní rámy nalepeny začišťující okenní profily APU lišty, aby bylo zajištěno vytvoření rovného, pevného, ale dilatujícího spoje s okenním rámem Na přání zákazníka lze špalety vylepit i polystyrenem k dosažení kolmého ostění. Po zednickém zapravení jsou všechny ochranné folie z oken odstraněny, okna a dveře na hrubo očištěny od nečistot vzniklých při zednických pracech.

Seřízení a servis

Bezprostředně po zednickém zapravení provedeme seřízení oken a dveří tak aby jejich funkčnost byla stoprocentní. Následně potom v průběhu záruky provádíme 1 x pomontážní seřízení oken zdarma včetně proškolení zákazníka o pravidelné údržbě oken. Na okno jako součást stavebního díla jsou kladené vysoké technické požadavky proto je nutno pravidelné ošetření kování, průběžně kontrolovat povrchy rámů a křídel, zasklení a gumového těsnění, které je třeba 1x za rok omýt saponátem a natřít silikonovým olejem. Jen takto se zabezpečí dlouhá životnost a funkčnost oken.

Závěrem

Všechny výše uvedené práce provádíme zásadně našimi pečlivě proškolenými zaměstnanci vybavených profesionálním nářadím a jednotným firemním oblečením s logem naší společnosti a při dodržování všech technologických postupů a norem, a v neposlední řadě při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Nechte si vytvořit cenovou nabídku

Máte dotaz? Podívejte se do sekce Časté dotazy nebo nás kontaktujte.