Systém MB-78EI DPA se používá pro výrobu protipožárních příček s automatickými posuvnými jednokřídlými a dvoukřídlými dveřmi s požární odolností EI15 nebo EI30. Je založen na systému MB-78EI, oblíbeném a používaném při mnoha realizacích, ze kterého pochází většina komponentů – zakládá se na tříkomorových hliníkových profilech s konstrukční hloubkou 78 mm s tepelnou přepážkou o šířce 34 mm.

Prvky požární izolace jsou zavedeny do vnitřních komor profilů a izolačních prostorů mezi profily a na vnější povrchy jsou namontovány dodatečné izolační prvky a bobtnavé pásky. V tomto systému lze použít nadokenní příčky. Konstrukční technologie se podobá základnímu systému, podobně také jako u MB-78EI je požární odolnost dveří a příček s dveřmi zachována v situaci působení ohně jak z vnější strany, tak i z vnitřní strany. V konstrukcích MB-78EI DPA se mohou používat pohony renomovaných výrobců, přizpůsobené přenášení vhodně velkého zatížení. Pohon posuvných dveří lze namontovat do systémové stěny a do zdi.

> 1,62W/(m2K)                                EI15, EI30        
Tepelná izolace Uf                       Požární třídy