Na bázi hliníkové fasády MB-SR50N EI lze konstruovat prosklené střechy s požární odolností ve třídě REI 30 / RE 45 dle normy PN-EN 13501-2.

Profily sloupků a příček, které ve střeše plní úlohu krokví a vaznic, jsou vhodně spojeny a tvoří hliníkovou skeletovou konstrukci, která se připevní pomocí speciálních konzol ke konstrukci budovy. Podobně jako u základních fasádních systémů jsou tyto profily vybaveny speciálními protipožárními vložkami, které se skládají z hliníkového profilu, který plní úlohu vyztužení, chráněného deskami z ohnivzdorných materiálů. U standardního řešení není třeba další vyztužení, např. ocelí. Provedené požární zkoušky prosklení ve dvou verzích: jako plochá a šikmá konstrukce zajistila klasifikaci střech se sklonem od 0° do 80° od vodorovné roviny. V konstrukci lze používat krokve s hloubkou 85÷225 mm a vaznice s hloubkou 65÷189,5 mm.

Skla jsou osazena v zasklívacích zářezech krokví a vaznic a přítlačné liště, která je připevněna k nosným profilům. V systému lze použít prosklení s tloušťkou od 36 do 52 mm. Maximální rozměry skel: 2100 mm x 1100 mm. Za povšimnutí stojí skutečnost, že tyto rozměry lze změnit, aniž by došlo k překročení maximálního povrchu skla, a skutečnost, že ohnivzdorné sklo se může používat jako izolační s libovolným sklem umístěným v systému na vnější straně.