Okna Slovaktual STANDARD OL/OL+, žaluzie a parapety včetně montáže a kompletní demontáž a likvidace oken starých.

Cena oken a dveří pro bytové domy

Financování původního záměrů

Pokud by společenství vlastníků financovalo celý záměr nezajištěným úvěrem ze stavebního spoření v celkové výši 375 000 Kč, činila by měsíční splátka 3 300 Kč po dobu 10 let.

Dofinancování zateplení budovy

Pokud by došlo k realizaci výměny oken a zároveň na zateplení budovy (navýšení nákladů o 700 000 Kč), činila by měsíční splátka u nezajištěného úvěru ze stavebního spoření 6 100 Kč po dobu 18 let.

Profinancování celého záměru

Profinancovalo-li by SPD celý záměr úvěrem ze stavebního spoření ve výši 1 075 000 Kč, jejich měsíční náklady na splátky by činily 9 300 Kč po dobu 10 let. Jejich původní vlastní uvažované prostředky by jim tak zůstaly například pro rekonstrukce stupaček nebo výtahové šachty.

Úspora na energiích až 65 %

V případě výměny starých oken za nová (v tomto případě Slovaktual STANDARD OL/OL+ se součinitel prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K) lze úsporu energií* odhadem vyčíslit na 10 – 15 %.

Pokud by se SPD rozhodlo pro vyšší řadu oken (Uw = 0,8 W/m2K), můžeme hovořit o úspoře 20 – 25 % na energiích. Náklady na měsíční splátky financování tak ušetří na měsíčních energiích.

Pokud by se SPD rozhodlo pro variantu se zateplením budovy, můžeme hovořit o úspoře 60 – 65 % na energiích. Náklady na měsíční splátky financování tak ušetří na měsíčních energiích.

Zelená úsporám

dotace-zelena-usporamPři využití programu Nová zelená úsporám, který našim klientům také pomáháme vyřídit, lze získat zpět až 50% prostředků vložených do opravy a zateplení domu.

* Každá budova je specifická a má jiné tepelně-izolační vlastnosti. Uvedený kvalifikovaný odhad se tak může od skutečných hodnot lišit.

Zajistěte si financování a kontaktujte nás: 731 504 891